ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Θυροτηλεόραση 4 διαμερισμάτων, ψηφιακό σύστημα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε κοινόχρηστο, επίγειο σήμα κεραίας και κεντρική δορυφορική λήψη. 

photo 6-8-20, 14 45 38.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Θυροτηλεόραση 5 διαμερισμάτων, ψηφιακό σύστημα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε κοινόχρηστο - οικίες, διανομή ενσύρματου - ασύρματου δικτύου internet, επίγειο σήμα κεραίας και κεντρική δορυφορική λήψη. 

photo 27-4-20, 16 31 18.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δικτυακή (IP) θυροτηλεόραση σε συγκρότημα 3 οικίων, ψηφιακό σύστημα συναγερμού, ηλεκτρονική πυρανίχνευση με αυτοματισμούς για έλεγχο βαλβίδων φυσικού αερίου, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε κοινόχρηστο - οικίες, διανομή ενσύρματου - ασύρματου δικτύου internet, επίγειο σήμα κεραίας και κεντρική δορυφορική λήψη.  

Όλα διαχείρισμα μέσω KNX

photo 15-11-20, 09 22 44.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δικτυακή (IP) Θυροτηλεόραση 5 διαμερισμάτων, σύστημα συναγερμού, ηλεκτρονική πυρανίχνευση, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, κατανομή επίγειου σήματος και δορυφορική λήψης, κατανομή δικτύου internet και τηλεφωνίας. 

photo 20-1-21, 10 52 03.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δικτυακή  (IP) Θυροτηλεόραση, κεντρική επίγεια και δορυφορική λήψη, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κι ηλεκτρονική πυρανίχνευση

img_0481.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εγκατάσταση κρυφών μαγνητικών επαφών, θυροτηλεόραση, κατανομή επίγειου σήματος τηλεόρασης, δορυφορική λήψη, κατανομή ενσύρματου δικτύου internet κι ηλεκτρονική πυρανίχνευση

photo 28-1-21, 11 39 05.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπερπολυτελείας κατασκευή παραδοτέα με δικτυακό σύστημα IP θυροτηλεόρασης, Συναγερμού, Πυρασφάλειας, Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, Λήψη Επίγειου - Δορυφορικού σήματος, Κατανομή ενσύρματου - ασύρματου internet, Αυτοματισμοί ΚΝΧ. 

photo 28-2-21, 12 46 14.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εγκατάσταση κρυφών μαγνητικών επαφών, σύστημα συναγερμού, θυροτηλεόραση, κατανομή επίγειου σήματος τηλεόρασης, δορυφορική λήψη και κατανομή ενσύρματου δικτύου internet. 

photo 29-1-21, 16 31 29.jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπερπολυτελείας κατασκευή παραδοτέα με δικτυακό σύστημα IP θυροτηλεόρασης, Συναγερμού, Πυρασφάλειας, Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, Λήψη Επίγειου - Δορυφορικού σήματος, Κατανομή ενσύρματου - ασύρματου internet, Αυτοματισμοί ΚΝΧ. 

photo 28-2-21, 13 05 04 (1).jpg

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπερπολυτελείας κατασκευή παραδοτέα με δικτυακό σύστημα IP θυροτηλεόρασης, Συναγερμού, Πυρασφάλειας, Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, Λήψη Επίγειου - Δορυφορικού σήματος, Κατανομή ενσύρματου - ασύρματου internet, Αυτοματισμοί ΚΝΧ. 

ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπερπολυτελείας κατασκευή παραδοτέα με δικτυακό σύστημα IP θυροτηλεόρασης, Συναγερμού, Πυρασφάλειας, Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, Λήψη Επίγειου - Δορυφορικού σήματος, Κατανομή ενσύρματου - ασύρματου internet, Αυτοματισμοί ΚΝΧ. 

photo 28-2-21, 12 20 54 (1).jpg
photo 8-9-21, 15 43 14_edited.png